K AKCÍM

Mojí druhou klauzurní prací na FaVU se stala intenzivní účast na mších v různých
kostelích Brna a jeho okolí. Mím zájmem bylo mě jako člověku nevychovávaném ve víře
okusit a trochu pochopit,vcítit se do života křesťana. Čtyři a dvacet hodin po dobu
osmi dní jsem svůj čas trávila ježděním z kostela do kostela, učením a vnímáním obřadu
mše, myšlením na boha, snahou žít tak, abych se mu nevzpouzela.
(20.5.-27.5. 2007)

Výsledným záznamem je kromě zápisků ve vytvořeném jízdním řádu následující nahrávka:

mse.mp3

Myslím, že tato akce ve mě zanechala trvalé stopy a pochopení tam, kde ho dříve tolik nebývalo.

mše
mše
mše
mše
mše
mše
mše
mše

K AKCÍM