Vendula Petrová

Fragmenty mě

První pololetí našeho maturitního ročníku jsme na klauzurní práce dostali zadané téma "já".
Původně jsem měla v plánu zůstat pouze u autoportrétů, ale během kreslení jsem postupně došla k nápadu zkusit zkoumat své tělo i z jiného úhlu pohledu. A tak vznikly tyto sádrové výlisky v různých pozicích, které jsem volila tak, aby co nejúderněji vyjadřovaly mé nitro, můj vnitřní odvěký boj mezi sebenenávistí a sebeláskou. Fragmenty mě.